Informasjon

Turklasse

 

Konkurranseklasse

 

Påmelding konkurranseklasse

 

Følg oss på Facebook!

 

Historikk

Halddetoppen er kjent for nordlysobservatoriet som Kristian Birkeland bygde opp fra 1899. Her oppe ble det forsket på nordlyset og en rekke bygninger ble satt opp. På det meste hadde fire familier og nitten personer sitt bosted på toppen. Etter om lag tretti år med forskning på Haldde ble alt utstyr og personell flyttet til Tromsø.

Tyskerne brant ned bygningene under krigen, men i senere tid har Alta Museum og Alta Kommune lagt ned betydelige ressurser i å restaurere disse.

Les mer om Nordlysobservatoriet på Haldde (Alta museum sitt nettsted).

Halddemarsjen ble første gang gjennomført i 1984. GLØD overtok arrangementet i 2005 og har ambisjoner om å utvikle Halddemarsjen til et arrangement lokalbefolkningen ønsker å være med på.

Halddemarsjen 2011 hadde omlag 370 deltagere, hvorav 80 var påmeldt i konkurranseklassen. Dette er foreløpig rekord for marsjen i GLØD sin historie som arrangør.

Arrangør:

Lenke til Gløds hjemmeside

Teknisk arrangør:

Samarbeidspartnere